Örnek metin düzeltmeleri olucaktır.

Bugün Global dünya da yaşanan Finans krizinden ibaret değildir. Ülkenin ve Halkın önceden öngörülmemiş ve uygun bir planlama içerisinde üretim ve tedarik tedbirleri alınmamış her türlü ihtiyacı her aşamada olası bir risk tehlikesi altındadır. Birey ve aile ölçeğinden başlayarak , her ülke kendi ihtiyaçlarını önceden öngörmek bu ihtiyaçların karşılanmasını her aşama da planlamak risklere karşı önlemlerini zamanında almak zorundadır.


sadece bugün Global dünya da yaşanan Finans krizinden ibaret değildir. Ülkenin ve Halkın önceden öngörülmemiş ve uygun bir planlama içerisinde üretim ve tedarik tedbirleri alınmamış her türlü ihtiyacı her aşamada olası bir risk tehlikesi altındadır. Birey ve aile ölçeğinden başlayarak , her ülke kendi ihtiyaçlarını önceden öngörmek bu ihtiyaçların karşılanmasını her aşama da planlamak risklere karşı önlemlerini zamanında almak zorundadır.


Bilinmektedir ki İyi yönetilemeyen her konu potansiyel ciddi kriz riskleri taşımaktadır. Bugün Global finansal Kriz adı ile gündemimize giren Kriz , kısa zaman önce Rusya kaynaklı Doğalgaz Krizi , bir önceki adımda Enerji Krizi , İthalat Krizi , Ödemeler dengesi krizi , Bürokrasi Krizi gibi farklı isimlerle ülkemizin gündeminde her zaman yer almaktadır.

Kaynak Planlamasının yeterince iyi olmadığı veya iyi yönetilmediği ülkeler bu nedenlerle benzer krizleri sürekli yaşamak zorunda kalırlar. Yer altı Kaynakları ve Madencilik Sektörü bir ülkenin en önemli değer üretilebilen varlığı olması nedeni ile en çok teşvik ve özenin gösterilmesi gereken sektörüdür.


Oysa ülkemizde Madencilik Çevre ve Yerleşim ilişkileri birbiri ile çatışır duruma gelmiş , bu sebeplerle üretim yönetimi istenilen kaliteye ulaşamadığı gibi uzun vadeli plan ve yatırım yapmak nerede ise imkansızlaşmıştır.

Sürdürülebilir bir Madencilik Politikası bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü Kriz karşısında dayanabileceği en önemli payandası ve stratejik kaynağı olacaktır.